Nabízí a poskytuje

 

služby v  oblasti psychodiagnostiky

 • dopravně psychologická vyšetření řidičů a učitelů autoškol

 • psychologická vyšetření pro držení střelné zbraně a zaměstnance bezpečnostních agentur

 • komplexní a cílená psychologická vyšetření u dětí a mládeže

 • komplexní a cílená psychologická vyšetření dospělých

 • konziliární vyšetření u psychosomatických onemocnění

 

 

služby v oblasti psychoterapie

 • individuální systematickou psychoterapii u dětí, dospívajících i dospělých

 • rodinnou psychoterapii

 • skupinovou psychoterapii

 • podpůrnou psychoterapii pro pacienty s těžkým chronickým a letálním onemocněním

 • klinickou hypnózu a nácvik relaxačních technik

 • týdenní a víkendové psychoterapeutické pobyty

 

 

odborné poradenství

 • v náročných a krizových životních situacích

 • pro tělesně nebo mentálně postižené a pro jejich doprovázející osoby

 • pro závislé

  (alkohol, drogy, gambling, sniffing atd.)

 • k  výchově problémových dětí a mládeže

 

 

odborné semináře v oblasti

 

 • komunikace a interpersonální interakce

  (asertivita, assessment centra)

 • vedení lidí

  (motivace, liedership, týmová práce, koučování)

 • prevence duševních poruch

  (drogy, poruchy příjmu potravy, šikana)

 • zvládání stresu a praktické nácviky relaxace