Od roku 2012 je činnost společnosti Pohlazení zaměřena především pro děti z azylových domů pro matku a dítě a sociálně slabších rodin za účelem motivace k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, ale i křesťanských duchovních hodnot.

Plán činnosti Společnosti Pohlazení v roce 2012:

- Pravidelné schůzky za účelem posilování vzájemných vztahů, učení a rozvíjení praktických dovedností a ke společné zábavě v týdnu – každý druhý pátek ve sboru CASD v Sokolově od 15:30 do 17:00 hodin – střídání se schůzkami Pathfinderu

- Pravidelné schůzky za účelem seznámení dětí s poselstvím Bible, křesťanskými principy chování, bohoslužbou a církevním společenstvím v sobotu ve sboru CASD v Sokolově – každou sobotu od 9:30 do 14:00 hodin (vlastní sobotní škola pro děti od 10:00 do 11:00 hodin).

Harmonogram pravidelných sobotních bohoslužeb tady: https://sokolov.casd.cz/bohosluzby/

- Víkendové pobyty především v přírodě nebo významných místech naší vlasti 3-4x do roka

- Letní tábor o prázdninách 1-2 týdny, podle možností

- Rozvíjení dispozic a nadání dětí (aktivně při schůzkách, nebo pomoc se zajištěním zájmového kroužku či LŠU – vyřízení slevy, finanční podpora)

- Pokračování ve vztazích s dospívající a dospělou mládeží z dětských domovů (činnost předchozích let) – zvát je na společné akce a návštěvy do rodin

- Umožnit společné pobyty pro další sociálně slabé děti ve sborovém společenství

- Setkávání se s matkami i otci dětí z azylového domu a rodin – zvát je na společná setkání, dle zájmu je navštěvovat

Rada společnosti:

Jiří Bauer – zakladatel společnosti

Ivana Chalupová – učitelka sobotní školy pro děti, vedení skupiny dětí z azylového domu a rodin

Petr Procházka - pokladník, vedení klubu Pathfinder v Sokolově

Členové společnosti Pohlazení:

Jiří Bauer, Heda Bauerová, Ivana Chalupová, Tomáš Kábrt, Hana Kábrtová, Jiří Novák, Petr Procházka, Jiřina Damašková, Naďa Štrbová