PhDr.Jiří Bauer Ph.D.


Absolvent doktorského a postgraduálního studia na Filozofické fakultě UK v Praze v profilaci Klinická psychologie a dopravní psychologie.

V současnosti se vedle pedagogické činnosti specializuje mimo jiné na poskytování psychologického poradenství a psychoterapie.

V průběhu své profesní kariéry atestoval ve speciální průpravě z klinické psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii. Také absolvoval mnoho odborných výcviků k výkonu profesionální činnosti v oblasti psychoterapie, např. Kurzy v hypnoterapii, Psychoterapie pervazivních vývojových poruch, Výcvik v biodynamické psychoterapii, Relaxačních technikách a další. V roce 2006 získal osvědčení pro výkon klinického psychologa bez odborného dohledu (MZd.ČR)

V rámci svého profesní působení spolupracuje a je členem v mnohých organizacích. Jedná se např. o Společnost život a zdraví, Českomoravská psychologická společnost při ČSAV, Svaz Českých lékařů, Česká asociace psychologů práce a organizace, Česká asociace forenzních psychologů, Česká asociace dopravních psychologů, Asociace klinických psychologů ČR, Asociace manželských a rodinných poradců a další.